Rules
  1. Uživatel musí dodržovat platné zákony České republiky.
  2. Uživatel je povinen respektovat vedení serveru.
  3. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacismus a jiná hnutí.
  4. Provozovatel má právo na zrušení veškerých funkcí a provoz služeb bez udání důvodu.
Server status
Admin status
Owner Ondra Offline