Rules
  1. Uživatel musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
  2. Uživatel je povinen respektovat vedení serveru.
  3. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí.
Server status
Admin status
Owner Ondra Offline